Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Halil AKBEL
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü B. Doktora Öğrencisi

Fatma EDEMEN
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğrencisi

Seçil UYMAN
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi