Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Emine TAYYAR
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi


Sefa Furkan DEMİR
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi