Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Emine TAYYAR
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi

 

Mehmet Akif ÖZDEMİR
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

Sefa Furkan DEMİR
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi