Gana Üniversitesi Dini Araştırmalar Bölümü’nden Sayın George Ossom Batsa’nın; Afrika Kültür, Tarih ve Ekonomi Seminerleri serisi çerçevesinde İlahiyat Fakültesi’nde, aşağıda takdim olunan Gana konulu dersler ve seminer programı gerçekleştirilmiştir.
Gerorge Ossom Batsa Programı:
Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah tarafından yürütülen İngilizce ilahiyat 4.
Sınıf öğrencileri için
21.11.2019 Saat:10:30-12:00
“Religious Education Models in Ghana”
Dr. Öğretim Üyesi Selman Yılmaz tarafından yürütülen yüksek lisans dersi
için
04.12.2019 16:00-18:00
“Religion and Politics in Ghana”
Doç. Dr. Muzaffer Tan tarafından yürütülen İngilizce ilahiyat 1. Sınıf
öğrencileri için
02.12.2019 13:30-14:30
“Religious Landscape”
Doç. Dr. Cemil Kutlutürk tarafından yürütülen İngilizce ilahiyat 3.
Sınıf öğrencileri için
29.11.2019 10:30-11:30
“Christianity”
Afrika Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilen Afrika
Seminerleri kapsamında
28.11.2019 15:15-17:00
“Religious Diversity and Religious Education in Ghana”;
AÜİF Ana Bina II. Kat Seminer Salonu.
Not: Seminer, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın desteğiyle
gerçekleştirilmiştir.