Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
(AÇAUM) tarafından düzenlenen Afrika: Tarih, Kültür ve Ekonomi
Seminerleri’nde TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin’in
konuşmacı olarak katıldığı TİKA Afrika’da! başlıklı seminer programı
23 Şubat 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre
Salonunda gerçekleştirildi.

TİKA Tanıtım Filmi gösterimiyle başlayan programda ilk olarak Türkiye’nin
uluslararası işbirliği faaliyetlerinin gelişimi ve yurtdışında farklı
alanlarda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlar kısaca ele alındı. Türkiye’nin
2015 yılında milli gelire oran bakımından en fazla İnsani Yardım yapan ülke
olduğu bilgisi paylaşıldı.

Daha sonra TİKA’nın kuruluş süreci, görevleri ve teşkilat yapısının
gelişimi anlatılarak TİKA’nın proje ve faaliyetleri uygulama ilkeleri ve
proje süreçleri hakkında bilgiler verildi.

2005’in Afrika Yılı olarak ilanı ile birlikte ülkemizin Afrika’ya artan
ilgisi ve TİKA’nın da Afrika’da teşkilatlanması sürecine temas edildikten
sonra 2005 yılında Etiyopya’da ilk ofisini açan TİKA’nın 2017 yılı
itibariyle Afrika’da 17 ülkede ofisinin bulunduğu ve kıta genelinde yılda
yaklaşık 500 civarında proje ve faaliyetin gerçekleştirildiği ifade edildi.
Genellikle problemleri ile anılmasına alışık olduğumuz Afrika ülkelerinin
pek çoğunun zengin kaynaklara sahip ve karşılıklı işbirliğine açık olduğu
ifade edildi. En Az Gelişmiş Ülkeler olarak bilinen 48 ülkeden 34’ünün
Afrika’da olduğu ve Türkiye’nin 2011 yılındaki 200 milyon ABD Doları yardım
taahhüdünün her yıl fazlasıyla gerçekleşmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

Afrika’da ihtiyaca bağlı olarak en yoğun çalışılan sektörlerin sağlık,
eğitim ve su temini olduğu; bunlara ilave olara tarımsal kalkınma ve
kültürel işbirliği konularında da çok sayıda proje gerçekleştirilmekte
olduğu ifade edilerek Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen önemli
projelerden örnekler verildi.

TİKA’nın proje ve faaliyetlerini gerçekleştirirken Türkiye’deki ilgili
kurumların kapasitesini de kullandığı, uluslararası kuruluşlar ve sivil
toplum kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar gerçekleştirildiği vurgulandı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen uluslararası kalkınma işbirliği proje ve
faaliyetlerinin ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerinin
geliştirilmesine olan katkılarına ve diğer ülkelerin yardım kuruluşlarından
farklı kültürel ve insani boyutlarına temas edildi. Türk Tipi Kalkınma
Yardımı Modeli olarak literatüre girmeye başlayan yaklaşımın insan odaklı
olduğu, vakıf kültürümüzden beslendiği ve samimi ilişkilerle yürütüldüğü
ifade edildi.

Son olarak, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden FETÖ ile mücadele
konusunda da Afrika’da yoğun bir çalışma olduğunu, TİKA’nın bu konuda da
ilgili diğer kuruluşlarımız ile birlikte gerekli mücadeleyi yürüttüğü ifade
edildi.