Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM)  5 Yıllık Hedefleri
 
Birinci Yıl Hedefleri

 1. AÇAUM web sayfasını en kısa zamanda hizmete açmak. Afrika ülkeleri profillerini Türkçe ve İngilizce olarak sunmak.
 2. Afrika üzerine uzmanlaşmış AÇAUM kütüphanesinin yeni yayınlarla desteklenmesi için gerekli süreçleri başlatmak.
 3. İlgili kurum ve kuruluşlardan AÇAUM kütüphanesini destekleyecek yayınları temin etmek için çalışmalar yapmak.
 4. Afrika çalışmaları ile ilgili ülkemiz kurumlarıyla temasa geçerek onların bilgi, birikim, veri tabanı, uzman kadro imkânlarından yararlanmak için görüşmelerde bulunmak.
 5. Afrika çalışmalarıyla ilgili ülkemiz kurumlarıyla işbirliği ve ortak projeleri planlama çalışmalarına başlamak.
 6. Afrika ülkelerinin ülkemizdeki temsilcilikleriyle ortak çalışmalar ve projeleri başlatmak için temasa geçmek.
 7. Üniversitemiz öğrencilerine Afrika kültür ve medeniyetini, ekonomik yapısını tanıtmayı hedefleyen ve Üniversitemiz Afrikalı öğrencilerinin katılımıyla ve ilgili devlet kurumlarının destekleriyle Afrika Günü düzenleme çalışmalarını başlatmak.

 
 
İkinci Yıl Hedefleri

 1. Web sayfası, Afrika ülkeleri profilleri ve kütüphane ile ilgili çalışmaları sürdürmek.
 2. Üniversitemizin birikimini AÇAUM hedefleri çerçevesinde disiplinler arası yaklaşımla çalışma toplantılarında bir araya getirmek.
 3. Birinci yılda tasarlanan planlamalar çerçevesinde çalışma toplantıları, konferanslar ve sempozyum düzenlemek.
 4. Afrika ülkelerinin ülkemizdeki temsilcilikleriyle yapılan görüşmelerin sonucu çerçevesinde çalışma toplantıları, konferanslar ve sempozyum düzenlemek.
 5. İlgili devlet kurumlarıyla Üniversitemizin bilimsel bilgi ve deneyiminin Afrika ülkelerine transferi için somut projeler üretmek.
 6. Üniversitemiz öğrencilerine Afrika kültür ve medeniyetini tanıtma amacıyla Üniversitemiz Afrikalı öğrencilerinin katılımı ve ülkemizdeki Afrika büyükelçiliklerinin ilgisini sağlayarak  Üniversitemizin kültür haftası etkinliklerinde bir günün Afrika Günü olarak ayrılarak kutlanmasını gerçekleştirmek.
 7. AÇAUM dokümantasyon ve arşivi için gerekli çalışmaları başlatmak.
 8. Üniversitemiz öğrencilerine Afrika kültür ve medeniyetini tanıtmayı hedefleyen ve Üniversitemiz Afrikalı öğrencilerinin katılımıyla ve ilgili devlet kurumlarının destekleriyle Afrika Günü düzenleme çalışmalarını başlatmak.

 
Üçüncü Yıl Hedefleri

 1. Afrika Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu düzenlemek
 2. Afrika kültür ve medeniyetini, ekonomisini tanıtmayı ve kültürlerarası buluşmayı hedefleyen katılım belgeli bir programın Üniversitemiz birikimiyle ANKÜSEM işbirliğiyle planlayıp gerçekleştirmek.
 3. AÇAUM web sayfasında Üniversitemiz’de öğrenim gören Afrikalı öğrencilerimizle iletişim kuracağımız bir portal oluşturmak.

 
Dördüncü Yıl Hedefleri

 1. Uluslar arası Afrika-Osmanlı İlişkileri konulu bir konferans düzenlemek.

 
Beşinci Yıl Hedefleri

 1. Afrika’da mevcut bulunan Afrika merkezleri müdürleriyle merkezimizin ev sahipliğinde bir toplantı düzenlemek.