Yakup KINAĞ
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi


Agâh İkbal ŞANLI
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi