Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM) 3 Aralık 2008’de kuruldu. Türkiye’de bir üniversiteye bağlı olarak açılan ilk Afrika çalışmaları merkezidir.

AÇAUM’un amacı, Türkiye’de Afrika kıtasını tanıtmak, Afrika’nın tarihine, coğrafyasına, kültürüne ve güncel sorunlarına dikkat çekmek ve Afrika ülkelerinde de Türkiye’yi tanıtmak ve bilinir kılmaktır. Bu çerçevede AÇAUM;

  • Afrika kıtası ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmayı ve araştırma sonuçlarını yayınlamayı;
  • Afrika kıtası konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmayı;
  • Afrika kıtası ile ilgili iç ve dış yayınlardan oluşan Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kitaplığı’nı sürekli geliştirmeyi;
  • Afrika kıtası ile ilgili iç ve dış kaynaklardan yaralanarak referans kaynağı olabilecek film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmayı;
  • Afrika kıtası ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay ve benzeri  toplantılar düzenlemeyi,
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmayı,
  • Afrika kıtası hakkında araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini desteklemeyi,
  • Afrika kıtası ile ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sağlamayı hedefler.