TÜRK-AFRİKA III. EKONOMİ VE İŞ FORMU

21-22/10/2021 İstanbul Kongre Merkezi
DEİK’in daveti üzerine, üniversitemizi temsilen AÇAUM Mdr. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Şahin Kızılabdullah, Türk-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumuna katılmıştır. İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Foruma, Türkiye’den ve Afrika’dan iş dünyası temsilcileri, ilgili ülke bakanları ve bürokratları ile üniversite temsilcileri katılmıştır.

                       

İki gün süren foruma beş binin üzerinde katılımcı iştirak etmiştir. Gerçekleştirilen paneller çerçevesinde uzmanlar ve yöneticiler, katılımcılara imkanlar ve fırsatları tanıtmıştır.

     

İş dünyası temsilcilerinin gerçekleştirdiği birebir buluşmalar foruma zenginlik katmış ve yeni işbirliklerine imkan sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kapanış oturumunu onurlandırması ve konuşması ile forum tamamlanmıştır.