Müdür

Prof. Dr. Nahide Bozkurt
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Tel: 0 312 212 68 00 dah. 1270
E-Posta: bozkurt@divinity.ankara.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tel: 0 312 212 68 00 dah. 1244
E-Posta: serinsu@ankara.edu.tr
 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mualla Selçuk
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü – ANKÜSEM Müdürü
Tel: 0 312 212 68 00 dah. 1299 Cep: 0 533 655 47 50
E-Posta: selcuk@divinity.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet Ergün
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Tel: 0 312 317 03 15 / 282   Cep: 0 532 782 54 32
E-Posta: aergun@ankara.edu.tr
Prof. Dr. İbrahim Demir
Bahçe Bitkileri Bölümü – Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Tel: 0 312 596 13 16   Cep: 0533 432 50 22
E-Posta: demir@agri.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Özlem Temiz Arpacı
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Tel: 0 312 203 30 76
E-Posta: temiz@pharmacy.ankara.edu.tr
 

Asistan Öğrenciler

Fatma Edemer
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisan Öğrencisi
Ezgi Uvalıoğlu
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
Halil Akbel
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü B. Doktora Öğrencisi